برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دست یابی به فناوری ساخت گیرنده های نوری 3600گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه و از نتایج طرح مقاله ای ارائه شد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

با انجام موفقیت آمیز ساخت گیرنده های نوری با ابعاد کوچک، ساخت گیرنده های نوری با ابعاد بزرگ مورد نظر قرار گرفت. لذا هدف اصلی طرح ساخت سیستم لایه نشانی در خلأ بالا جهت لایه نشانی روی زیرلایه های استوانه ای با قطر 25 سانتیمتر و ارتفاع 40 سانتیمتر بود که از آن جهت ساخت گیرنده های نوری 3600 استفاده گردد. در زمان انجام طرح در کشور سیستم لایه نشانی روی سطوح استوانه ای با ابعاد فوق موجود نبود و کلیه گیرنده های نوری مصرفی با صرف مقادیر زیادی ارز از خارج تهیه می گردید.
بنابراین، ضرورت انجام طرح دست یابی به فناوری ساخت گیرنده های نوری 3600 بود تا با انجام موفقیت آمیز آن زمینه تولید انواع مختلف گیرنده های نوری مصرفی فراهم گردد.
با انجام طرح فوق، سیستم لایه نشانی استوانه ای در محفظه ای به قطر 60 سانتیمتر و ارتفاع 70 سانتیمتر ساخته شد و جهت لایه نشانی، لایه های مختلف انواع گیرنده های نوری استفاده شد و نمونه هایی از گیرنده های نوری 3600، 7200، 8400، 660 و 1050 ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):