برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده قنات لااسپیدانی نطنزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این بررسی در قالب یک جلد گزارش جهت بهره برداری به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

یکی از روش های متداول در مطالعات ژئوالکتریک روش سونداژ الکتریکی به شیوه مقاومت سنجی است که در آن با افزایش طول خط جریان (فاصله الکترودها) اعماق بیشتری مطالعه می شود. چون سنگ های مختلف در مقابل عبور جریان دارای قابلیت هدایت الکتریکی متفاوتی هستند، لذا همین اختلاف این امکان را فراهم می سازد تا واحدهای گوناگون سنگ از یکدیگر تفکیک شوند. درنتیجه وضعیت آب زیرزمینی و ساختار زمین شناسی قابل تشخیص می گردد. در پروژه مذکور تعداد شصت گمانه الکتریکی در محدوده آبرفت ها و قلمرو سنگ های آذرین برداشت گردید و پس از تعبیر و تفسیر داده ها، سازند آبدار مشخص شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):