برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استحصال سولفات منیزیم از گچ و دولومیتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان

خروجی طرح: 

دانش فنی استحصال سولفات منیزیم از گچ و دولومیت به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

استان چهارمحال و بختیاری با وسعتی حدود 15490 کیلومتر مربع، به دلیل وجود بخشی از رشته کوه های زاگرس رسوباتی نظیر شیل، دولومیت، ماسه سنگ و توف گسترش نسبتا وسیعی دارند. به نحوی که این استان پتانسیل خوبی از ذخایر دولومیت و گچ را دارد.
با توجه به مطالعات زمین شناسی انجام شده و نیز عیارسنجی کانسارهای دولومیت و گچ استان به نظر می رسد بهترین ذخایر گچ و دولومیت استان با عیار مناسب در دو شهرستان اردل و لردگان متمرکز است. البته باید ضروریات و شرایط موردنیاز احداث یک واحد فرآوری را نیز مدنظر داشت که از آن جمله می توان به جاده های ارتباطی، آب، برق، گاز و سایر خدمات از جمله بهداشت و درمان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و غیره اشاره نمود. به همین دلیل است که علاوه بر عامل مواد اولیه عوامل محیطی نیز در انتخاب محل استقرار واحد فرآوری بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر موارد ذکر شده شناسایی ممبرهای عیار بالا در بررسی ذخایر معدنی در هر منطقه قبل از احداث واحد فرآوری و ارزیابی ذخیره آن جهت برآورده کردن نیاز مواد اولیه حداقل 25 سال مصرف کارخانه بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
با توجه به مطالعات انجام گرفته می توان پس از تولید کربنات منیزیم از دولومیت آن را با ژیپس پودر شده مخلوط کرد و سپس سوسپانسیونی از این مخلوط در محیط آبی تهیه کرد. سپس با عبور گاز CO2 از میان مخلوط و همزمان حرارت دادن آن، سولفات منیزیم را تهیه کرد. حتی می توان مستقیما با استفاده از مخلوط کردن دولومیت کلسینه شده و ژیپس پودر شده در محیط آبی و در یک راکتور و عبور گاز CO2 از میان این مخلوط و همزمان حرارت دادن آن سولفات منیزیم را تهیه کرد که این روش از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. زیرا می توان با طراحی مناسب گاز CO2 مورد نیاز برای این واکنش را نیز از کلسینه کردن دولومیت در کوره تهیه کرد و با استفاده از لوله هایی آن را به داخل راکتور هدایت کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):