برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه چسب زنی قطعات موتور خودروگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
نائینی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

چهار دستگاه ساخته شده هم اکنون در کارخانه موتورسازی شرکت ایران خودرو استفاده می شوند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

با توجه به افزایش تیراژ تولید شرکت ایران خودرو، کاهش زمان ایستگاه های کاری و کاهش هزینه نقش به سزایی را در تحقق اهداف شرکت ایران خودرو خواهد داشت. در این طرح با ساخت دستگاه چسب زنی جهت انجام فرآیند چسب زنی قطعات کارتل، سیلندر، قاب زنجیر و کاسه نمد جلوی میل لنگ، ضمن کاهش زمان این ایستگاه کاری، به میزان قابل توجهی در مصرف چسب نیز صرفه جویی می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):