برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ترفندهای روانی آمریکا در اسناد لانه جاسوسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل ارایه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف طرح بررسی اجمالی اسناد منتشر شده لانه جاسوسی و ارائه یک جمع بندی از چارچوب های کاری مورد نظر جاسوسان آمریکایی است. قابل ذکر است از آنجا که تحقیقات، تشکیلات و امکانات در خدمت ترفندهای روانی جاسوسان آمریکایی سبب می شدند ترفندهای روانی جاسوسان به بالاترین کارایی ممکن تدارک دیده شده و به اجرا در آیند و در صورت عملی نشدن یا شکست خوردن آن ها به بازسازی اثرات منفی ایجاد شده بپردازند. تحقیقات، تشکیلات و امکانات در خدمت ترفندهای روانی عملا به عنوان بستر ترفندهای روانی جاسوسان آمریکایی مطرح می شدند که به خاطر نادیده گرفتن نقش پراهمیت آن ها، در بخش نخست در این تحقیق به بررسی این بستر پرداخته شده است و در بخش دوم به مقوله بندی ترفندهای روانی شیطان بزرگ که در اسناد لانه جاسوسی ملاحظه شده پرداخته شده است.
این بررسی به روش اسنادی انجام شده است و برخی از نتایج آن عبارتند از:
1- سیستم تبلیغاتی غرب با استفاده های دقیق و ظریفی که از عبارات کلیشه ای می نماید تلاش می کند به گونه ای نیمه خودآگاه در اذهان عام مردم تصاویر خوشایندی از سیستم سرمایه داری القا نماید. بنابراین با تکرار مکرر عبارات عوام فریبانه ای نظیر جامعه، حرفه، جهان آزاد، فرصت های مساوی برای همه و … طرف مقابلش را مجذوب کرده و سپس ضربه اساسی را به وی وارد می آورد.
2- آمریکا به وسیله ترفند وارد کردن فشار روانی بر افراد، جریان ها و نهضت، تلاش می کند با دستاویز قرار دادن برخی از مسائل، طرف مقابل زیر فشار روانی قرار گرفته و در نهایت مجبور شود که برای رهایی از فشار موجود، به دامان عامل فشار پناه برد.
3- ترفند بازی دادن، ترفندی است که به سرگرم ساختن و غافل نمودن و بازی دادن افراد و جریان های معترض می پردازد. در جاسوسی خانه، اسناد متعددی وجود دارند که بیانگر این امرند که مخاطبان لیبرال مسلک رژیم شاه مخالفان صوری و ظاهری بوده و هرگاه که نظام اراده می کرده آن ها را یاری داده و آن ها نیز این بازی خوردن را می پذیرفته اند و به سرگرم ساختن مردم می پرداخته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):