برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر درمان دمکولسین اووسیت های بالغ شده بر روی پیشرفت تکوین آزمایشگاهی رویان گاوگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

فاکتورهای متعددی موفقیت یا شکست هریک از مراحل مختلف انتقال هسته سلول سوماتیک را تحت تاثیر قرار می دهند که بی هسته سازی اووسیت یکی از مراحل کلیدی در انتقال هسته است. لذا کشف روش هایی برای بهبود روند بی هسته سازی کاملا ضروری است. با توجه به اینکه امروزه برای بی هسته سازی اووسیت از مواد شیمیایی نظیر دمکولسین استفاده می شود، بررسی اثرات این ماده شیمیایی بر توسعه رویانی ضروری است.
هدف از اجرای این طرح تعیین تکثیر درمان دمکولسین اووسیت های بالغ شده بر روی پیشرفت تکوین آزمایشگاهی رویان گاو می باشد.
مراحل و روش های اجرایی به این شرح است که از تخمدان های گاو جمع آوری شده از کشتارگاه، اووسیت های نابالغ فولیکول های آنترال (6-2 میلیمتر) آسپیره شده و در محیط بلوغ به مدت 23.5 ساعت کشت داده می شوند. سپس اووسیت های بالغ شده بطور تصادفی به سه گروه:
1 درمان با 0.4m g/mL دمکولسین به مدت 30 دقیقه
2 درمان با 0.05m g/mL دمکولسین به مدت 30 دقیقه
جهت انجام لقاح آزایشگاهی اسپرم فریز گاو نر با توان لقاحی مناسب را در طی هر دوره درآزمایشگاه ذوب نموده و پس از انجام ظرفیت پذیری در غلظت 1X106/mL به قطره های لقاح به مدت 24 ساعت اضافه می گردد. اووسیت های هر 3 گروه مذکور پس از لقاح به مدت 8 روز در محیط همکشتی M199+Vero cells کشت داده می شوند و میزان و زمان بیرون زدگی دوک متافازی، زمان برگشت در طی دو روز اول کشت جنینی و میزان تکوین جنینی تا مرحله بلاستوسیست در طی 2 تا 8 کشت جنینی بررسی می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):