برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاری ترین ضربات داخلی به ارتش بعث عراقگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی به نهادهای نظامی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق شناخت ضرباتی بوده است که یک نظامی آگاه و معترض قادر است از درون ارتش به نظام بعث وارد آورد:
1- نظامیان آگاه و معترض می توانند از این رهنمودها الهام گرفته و آسیب های عظیمی در درون ارتش بعثی ایجاد نماید.
2- رژیم بعثی مجبور خواهد بود برای کنترل اقدامات تخریبی که ممکن است رخ دهند، نیروهای بسیار صرف نمایند.
بدین منظور از روش پیمایشی استفاده شده و نمونه مورد بررسی 181 نفر می باشند که به طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و 141 نفر آنان از اسرای درجه دار (عملیات کربلای 5) و 40 نفر از افسران اسیر عراقی (اسرای عملیات های قبل) می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مورد محورهای مطرح شده در شدت تبلیغ، چهار محور: تهدید فراریان و عقب نشینان به مرگ، تهدید فراریان و عقب نشینان به زندان، تهدید پناهندگان به مرگ و تهدید معترضان نظام بعثی (که بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده اند) همگی مربوط به نظام بعثی عراق می باشند. در مقایسه با میانگین های فوق، میانگین محورهای تبلیغ مبنی بر بدرفتاری با اسرا، تبلیغ علیه سیاست های جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ عراق مبنی بر کشتن اسرا توسط ایران (که در سطح پایین تری قرار گرفته اند) مرتبط با نظام جمهوری اسلامی می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):