برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کشت سه بعدی و تک لایه کندروسیت های جدا شده از غضروف مفصلی موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه کندروسیت های مفصلی کشت شده به حالت دو بعدی (تک لایه) و سه بعدی (داخل آلژنیت) از لحاظ مورفولوژی، تکثیر و بیان ژن های مارکر غضروفی بود. که مفصل زانوی موش صحرایی باز شد و غضروف موجود بر روی انتهای استخوان های فمور و تیبیا خارج گردیده، در محلول 0.2% کلاژناز تیپ I در دمای 37 درجه سانتی گراد و co2 %5قرار داده شد. پس از 24 ساعت، سلول های رها شده در اثر هضم آنزیمی به همراه قطعه بافتی در ظروف کشت 25 سانتی متری کشت شد و با انجام چندین پاساژ تکثیر شد. سلول های حاصل با تراکم 6 10×5 در یک میلی لیتر ژل آلژنیت 1% معلق شد و به صورت قطره ای به مدت 2 ماه کشت شد. در طول مدت کشت، سلول ها از نظر مورفولوژی، تکثیر و بیان ژن های مارکر غضروفی به ترتیب با روش های میکروسکوپی، MTT و بررسی بیان ژنی با کندروسیت های تک لایه مقایسه شد.
سلول ها در کشت تک لایه به مرور خصوصیات تمایزی خود را از دست دادند و به سلول های دوکی شکل و کشیده تبدیل شدند. بررسی ساختار کندروسیت ها در کشت سه بعدی نشان دهنده مورفولوژی فعال سلولی بود. در مقایسه با کشت سه بعدی، سلول ها در کشت دو بعدی سرعت تکثیر بالایی داشتند.(p<0.05) سلول های کشت شده در آلژنیت تا روز 40 تکثیر شدند و پس از آن تکثیر متوقف شد. بررسی های Real time PCR نشان داد که با بالا رفتن تعداد پاساژها در کشت تک لایه بیان ژن های اختصاصی غضروف هیالین یعنی کلاژن II و اگریکان کم و بیان ژن های استخوان وغضروف فیبرو یعنی کلاژن I و III افزایش یافته در حالی که در کشت آلژینت به مقدار زیادی ژن کلاژن II و اگریکان تولید شد و بیان کلاژن I و III در حد قابل اغماض بود .(p<0.05)
کشت سه بعدی بر خلاف کشت تک لایه (دو بعدی) سبب حفظ ویژگی های تمایز یافتگی سلول کندروسیت می شود. آلژنیت در کشت سه بعدی کندروسیت ها به ویژه در روز های ابتدایی تاثیرات میتوژنیک اعمال می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):