برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت فرزندان معظم شهدای «اهواز»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این بررسی با هدف بررسی مسائل و مشکلات تحصیلی، رفتاری (شخصیتی)، خانوادگی و اجتماعی فرزندان شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان انقلاب و جنگ شهرستان «اهواز» انجام گرفته است و جامعه آماری آن با روش نمونه گیری تصادفی 300 نفر از فرزندان محترم شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان شهرستان اهواز که در سنین 18-7 سال و در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته اند، انتخاب شده اند. در مرحله مقدماتی این تحقیق از مصاحبه به عنوان روش تحقیق استفاده شده و ادامه بررسی به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است.
اهم نتایج به دست آمده از این بررسی عبارتند از:
-شهادت والدین و تاثیرات منفی تحصیلی ناشی از آن اثر کمتری در افراد و اعضای کوچک تر خانواده شهید می گذارد تا افراد بزرگتر خانواده
-شهادت، اسارت و … پدر باعث تغییر رفتار در زندگی فرزندان شده است که به شکل پرخاشگری در کودکان دوره ابتدایی و به صورت خودخوری در نوجوانان و جوانان دوره راهنمایی و دبیرستان بوده است.
-در میان روش های گذران اوقات فراغت مطالعه کتب، به خصوص کتب مذهبی، علمی و داستانی بالاترین میزان را نسبت به دیگر موارد دارا بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):