برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نمونه سیستم نمایشگر دیجیتالی فرکانس انتخاب شده بی سیم های روسی مدل «R-123»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
افسوس اکبر (همکار طرح)
ناظم الرعایا بهداد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1367

کارفرما: پادگان شهید زین الدین (اصفهان)

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح تبدیل نمایشگر فرکانس اپتیکی بی سیم «R-123» تانک های روسی به نوع دیجیتالی بوده است. در سیستم اصلی که نمایشگر اپتیکی می باشد اعداد توسط یک سیستم نوری روی یک صفحه مات قرار می گیرند تا توسط چشم قابل دیدن باشند، عیب اساسی این سیستم در این است که در صورت خراب شدن صفحه فرکانس یا عوض شدن آن، کل بی سیم از کار می افتد زیرا اعدادی که روی هر صفحه فرکانس نوشته شده مخصوص همان بی سیم است و امکان شماره گذاری کردن یک صفحه فرکانس جدید در ایران وجود ندارد. با انجام موفقیت آمیز فوق این عیب اساسی مرتفع گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):