برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت حسگر پتانسیومتری برای اندازه گیری بیزاکودیل در فرآورده های داروییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
ملکی رامین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خروجی طرح: 

عرضه نتایج طرح به کارفرما
ارائه مقاله در نهمین کنگره علوم دارویی ایران (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
انتشار یک مقاله در مجلهJournal of Chinese Chemical Society .


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر حسگر پتانسیومتری بر پایه کمپلکس زوج یون بیزاکودیل فسفوتنگستات در غشاء PVC ساخته شد و تاثیر ترکیب غشاء،pH  محلول آزمایشی و اثر یون های مزاحم مطالعه شد. غشاء بهینه شده برای کاتیون های بیزاکودیل شیب نرنستی 60.3±2.1 میلی ولت را در محدوده خطی غلظتی 5×10-3 الی 8×10-5 مولار در دمای 25 درجه سانتیگراد نشان داده و پاسخ الکترود در محدوده pH بین 1.5 الی 3.5 مستقل از تغییرات pH است. سنسور ساخته شده به طور موفقیت آمیزی برای سنجش بیزاکودیل در فرآورده های دارویی استفاده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):