برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری ترکیبات فوران در روغن ترانسفورماتورهای برق ارومیه به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
متین امیرعباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

با توجه به اینکه به وجود آمدن ترکیبات فوران در روغن ترانسفورماتور های برق در حین کارکرد منجر به آتش سوزی شده و همچنین مشکلات زیست محیطی به همراه دارد، بایستی از نظر وجود این دسته از ترکیبات آنالیز شوند تا در موقع مناسب تعویض و تصفیه گردند. در طرح حاضر آنالیز این دسته از ترکیبات در روغن های مستعمل ترانسفورماتورهای برق شرکت توانیر آذربایجان غربی از سوی پژوهشگاه نیرو به جهاددانشگاهی واگذار شد. پس از بهینه سازی مراحل استخراج آنالیت ها از بافت روغن، اندازه گیری با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارساز ماوراء بنفش از نوع آرایه دیودی انجام پذیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):