برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تشکیل بانک اطلاعات نیروی انسانی جهادهای دانشگاهی کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
برجایی سیدهادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این تحقیق برای ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی جهاددانشگاهی کشور ایجاد شده است. در مرحله اول ورود اطلاعات پرسنل جهادهای دانشگاهی، اسامی 2700 نفر از پرسنل در قالب 37 واحد به همراه شرکت های تابعه از طریق نرم افزار SPSS Formin وارد رایانه شد. در بانک اطلاعات ایجاد شده 13 متغیر اسامی در مورد هر یک از پرسنل ثبت شده است.
متغیرهای مذکور عبارتند از: 1- لیست واحدهای جهاددانشگاهی 2- جنس 3 سال تولد 4- وضعیت نظام وظیفه 5- سال استخدام 6- میزان سابقه بیمه 7- رسته استخدام 8- نوع استخدام 9- نحوه همکاری 10- میزان همکاری 11- حوزه فعالیت 12- سمت 13- اسامی پرسنل.
در تشکیل بانک اطلاعاتی مذکور تدابیری اندیشیده شده است تا علاوه بر قابلیت اصلاح اطلاعات در مورد هر یک از ویژگی های پرسنل (به محض تغییر وضعیت آنها)، می توان به انباشت اطلاعات در سال های آتی و انجام تحلیل های سری زمانی
Time Seris analyies درباره تحولات حاصل در وضعیت سازمان پرسنل به تفکیک واحدهای جهاددانشگاهی، جنسیت و سایر متغیرها انجام داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):