برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

علل عدم موفقیت، توقف و رکود فعالیت برخی از تعاونی های تولیدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
باصولی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: اداره کل تعاون استان یزد

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

تعاون یکی از شیوه های موفق فعالیت در دنیای اقتصادی امروز است که منشأ تحولات اساسی در وضعیت جوامع مختلف شده است. با تمام مزیت های نسبی و مطلقی که این بخش دربر دارد، بسیاری از شرکت های تعاونی نتوانسته اند، به نتایج مورد نظرشان دست یابند و و از این رو دچار توقف و رکود شده اند. برخی دیگر از اهداف این طرح عبارت اند از:
1. شناسایی علل اصلی عدم موفقیت و توقف و رکود فعالیت تعاونی های تولیدی 2. تجزیه، تحلیل، ارزیابی و مقایسه ی اهمیت هر یک از علل عدم موفقیت 3. عرضه پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات جهت بهبود وضعیت.
برای انجام این امر ابتدا شاخص های توقف و رکود تعاونی ها از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران شناسایی شده و با در نظر گرفتن فرضیه هایی پرسشنامه ای در این خصوص طراحی شده، و در بین اعضای تعاونی هایی که به رکود رسیده اند توزیع گردیده است. این پرسشنامه ها از طریق آزمون های آماری تحلیل شده و در نهایت عواملی که بیشترین تاثیر را در رکود تعاونی ها داشته اند شناسایی و معرفی شده اند.
برخی از دلایل توقف تعاونی ها عبارت اند از:
کم بودن میزان آشنایی با اصول اولیه مورد نیاز برای راه اندازی در زمان شروع کار، نامناسب بودن میزان راهنمایی به دست کارشناسان اداره تعاون در مرحله تاسیس شرکت، نامناسب بودن نحوه برخورد کارشناس بانک در زمان تاسیس نامناسب بودن نحوه برخورد کارشناس تعاون در زمان تاسیس،کم بودن میزان همکاری و مسئولیت پذیری اعضا، عدم تخصص اعضای تعاونی نسبت به زمینه فعالیت شرکت، سودجویی شخصی اعضای تعاونی، ایجاد جو بی اعتمادی بین اعضای تعاونی و ...کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):