نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های رشد مراکزتحقیق و توسعه (R&D) در بخش صنعت و معدن استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
قربانی عادل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان از توجه جدی به مقوله تحقیق و توسعه دارد به طوری که این عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه درون زا و پویایی اقتصادی این کشورها می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، توجه جدی به این موضوع نموده است. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است تا زمینه های مساعد برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شناسایی گردد. در این راستا ابتدا از بعد نیازمندی های بخش صنعت به تحقیق و توسعه و از سوی دیگر از بعد شناسایی توانمندی های استان در زمینه های مختلف تحقیق و توسعه (R&D) به مساله نگریسته شده است.
در زمینه شناخت نیازمندی های بخش صنعت، هدف، اولویت بندی صنایع بر اساس میزان نیاز آنها بر تحقیق و توسعه بوده است که روش اولویت بندی، تاکسنومی عددی (TAXONOMY) بر اساس کد ISIC سه رقمی در بخش صنعت استان بوده است. اولویت بندی صنایع استان بر اساس 17 شاخص نظیر شاخص های کاردهی، سودآوری، گرایشات سرمایه گذاری، شاخص کاربری، بازدهی تولیدات، تخصص گرایی، سرمایه بری، ضریت مکانی، ارزش افزوده، ضریب مکانی اشتغال، و...که نشان دهنده عوامل تقویت کننده شکل گیری واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه ها می باشند صورت گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داده است که صنایع تولید فرآورده های لبنی، تولید محصولات از دانه های آسیاب شده و نشاسته و محصولات نشاسته ای و غذاهای آماده برای حیوانات، تولید ماشین آلات با کاربرد خاص به عنوان اولویت های فعالیت های صنعتی بر اساس نیازمندیشان به تحقیق و توسعه شناخته شده اند. همچنین در ادامه توانمندی های استان از نظر تحقیق و توسعه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از طریق پرسشنامه بررسی شده است که تا چه حدی توانمندی های استان در این زمینه توانسته است در راستای رفع نیازمندی های واحدهای صنعتی اولویت دار استان باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):