برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی راه بردهای توسعه اقتصادی شرق آسیا با تاکید بر بحران پولی و مالی 1997گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن به سازمان برنامه و بودجه ارایه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی تجربه توسعه کشورهای جنوب شرقی و آسیب شناسی آن بر مبنای بحران پولی و مالی سال 1997 است. به این منظور، تجربه شرق آسیا و تبیین علل موفقیت شرق آسیا بررسی شده و سپس ارائه تصویری از موفقیت ها و تحولات ساختاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا، به علل موفقیت این کشورها از دیدگاه های نظری مختلف (رویکرد نئوکلاسیک، رویکرد توسعه، رویکرد وابستگی) پرداخته شده که نتایج نشان می دهد هر کدام از این دیدگاه ها استدلال های خاص خود را دارند، اما دیدگاهی که بر اهمیت انباشت سرمایه های خارجی، دولت کارآمد و وابستگی این کشورها به تحولات بازار جهانی تاکید می کند، قوت بیش تری دارد.
در فصول بعد بحران سال 1997 مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدا، ابعاد بحران و تاثیر آن بر اقتصاد این کشورها بررسی شده است. سپس علل بحران از دیدگاه های نظری مختلف (رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این که علت اصلی بحران ریشه در سیاست های پولی و مالی و مدیریت ناکارآمد دولت در عرصه اقتصاد کلان دارد با تحلیل های پیش از بحران این رویکرد کاملا در تضاد است، همچنین نشان داده شده است که نظریه توطئه قادر به توضیح علل بحران نیست.
از دیدگاه اقتصاد سیاسی بحران ریشه در جابه جایی ها و سرمایه جهانی، شرایط جدید اقتصاد جهانی (برچیده شدن نظارت های دولت در بازارهای مالی)، رقابت اقتصادهای با ساختارهای مشابه، افزایش دستمزدها و کاهش رقابت پذیری، تغییرات نرخ ارز در ژاپن و چین و کاهش رقابت پذیری صادرات این کشورها دارد.
در فصل هفتم تاثیر بحران بر اقتصاد جهانی بررسی شده است.نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
1- پی گیری راه برد توسعه صادرات توسط کشورهای با اقتصاد مشابه، آسیب پذیری آن ها را بیش تر می کند.
2- اتکای شدید سرمایه های خارجی در شرایطی که بازارهای مالی کاملا آزاد هستند، آسیب پذیری اقتصاد را افزایش می دهد.
-3 عدم رشد تحولات فن آورانه، موجب می شود که در یک مرحله خاص سودآوری انباشت سرمایه کاهش یابد و سرمایه ها از اقتصاد خارج شوند.
4- در کنار تاکید بر انباشت سرمایه، بر دانش فنی و علمی و تحولات فن آورانه هم باید تاکید کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):