برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه برنامه کامپیوتری رسم منحنی عملکرد موتور اتومبیلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
فیاضی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: وزارت صنایع

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مصرف کنندگانی که تعداد زیادی خودرو برای کار خاصی نیاز دارند (مثل ارتش، ارگان های دولتی و موسسات صنعتی بزرگ) همیشه با این سوال رو به رو هستند که از بین خودروهای موجود کدامیک با شرایط خاص کاری آن ها تطبیق بیش تری دارد. این پروژه از طریق رسم منحنی، عملکرد خودروهای مختلف را نشان می دهد و امکان تصمیم گیری برای انتخاب صحیح را فراهم می نماید. در این پروژه از سه نوع منحنی استفاده می شود که عبارتند از: منحنی نیروی رانش نسبت به سرعت، منحنی نیروهای مقاومت نسبت به سرعت و منحنی در مورد نسبت به سرعت.
در این پروژه برنامه ای به منظور محاسبه نقاط مختلف منحنی های عملکرد خودرو به زبان «فرترن» نوشته شده است. از مشخصات این برنامه قابلیت تهیه منحنی های عملکرد کلیه خودروهای دارای پنج دنده کمکی می باشد. برای اجرای برنامه از کامپیوتر «CDC» که به پلاتر «CAL COMP» متصل گردید، استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):