برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا برای حمایت و توسعه شرکت های کوچک و متوسطگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل استفاده برای سیاست گذاران، تصمیم سازان و برنامه ریزان نهادها و سازمان های فعال در عرصه گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش بسزایی در اقتصاد جوامع ایفا می نمایند. این نوع کسب و کارها در اتحادیه اروپا ستون فقرات فعالیت های اقتصادی هستند. همین امر موجب توسعه سیاست ها و برنامه های منسجم و کارآمدی در این اتحادیه برای گسترش و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط شده است. لذا این طرح با هدف آشنایی و بررسی سیاست های اتحادیه اروپا در زمینه گسترش و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت پذیرفته است. روش اصلی انجام این طرح، مطالعات کتابخانه ای بوده است. نتایج این کار به صورت گزارشی مبسوط پیرامون ادبیات کسب و کارهای کوچک و متوسط، نقش اقتصادی کسب و کارها در اتحادیه اروپا و برنامه های توسعه ای این اتحادیه منتشر گردیده است. در این طرح، برای نخستین بار در کشور، تعاریف، مفاهیم و انواع کسب و کارهای کوچک و متوسط به صورت جامع مرور شده است که از این حیث می تواند مرجعی قابل اتکا برای دیگر علاقه مندان موضوع باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):