برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد تسهیلات خوداشتغالی طی برنامه سوم در ایجاد اشتغال در بخش های مختلف استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

خروجی طرح: 

1. تحویل گزارش نهایی طرح به کارفرما
2. تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، بررسی عملکرد تسهیلات خوداشتغالی در ایجاد اشتغال طی برنامه سوم توسعه در استان مرکزی بوده تا مشخص شود که آیا صرف هزینه های این چنین، توانسته پاسخگوی مشکلات موجود باشد یا خیر؟ برای این کار از یک نمونه گیری تصادفی و طراحی پرسشنامه برای افراد دریافت کننده وام و کارشناسان بانکها استفاده شده و مراحل اجرای آن به صورت زیر می باشد.
بخش اول: در این قسمت منابع و اطلاعات مربوطه گردآوری و ضمن انجام مطالعات اولیه روی مبانی نظری، گزارشی به ناظر طرح ارائه گردید.
بخش دوم: در این قسمت آمار و اطلاعات مربوط به جامعه آماری مورد مطالعه از سازمان ها و ادارات مرتبط با تسهیلات خود اشتغالی (از جمله اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی) جمع آوری گردید. جامعه آماری مورد بررسی بالغ بر 15 هزار نفر می باشد که اطلاعات مربوط به میزان وام، شهرستان محل اقامت و بخش اقتصادی مربوطه (صنعت، کشاورزی، خدمات) تعیین گردید و این اطلاعات روی نرم افزار EXCEL وارد شد.
بخش سوم: در این مرحله پرسشنامه ای برای افراد دریافت کننده وام، تدوین گردید و پس از برگزاری چند جلسه با ناظر طرح و رفع مشکلات صحبت شد.
بخش چهارم: در این قسمت روش تعیین نمونه مشخص و نمونه گیری طرح انجام گردید، پس از تعیین تعداد نمونه، راهنمای ماموران آمارگیر تهیه و در چند جلسه به آنها نحوه انجام نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه ها آموزش داده شد.
بخش پنجم: در این مرحله، طرح تکمیل پرسشنامه های طرح در شهرستان های استان انجام گردید
بخش ششم: پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات اخذ شده از نمونه تعیین شده استخراج و در نرم افزار EXCEL وارد شده و پس از آن اطلاعات، تجزیه و تحلیل گردیدند، همچنین پرسشنامه ای برای کارشناسان بانکهای پرداخت کننده وام های خوداشتغالی تهیه شد.
بخش هفتم: در این قسمت، پرسشنامه ای که برای کارشناسان بانکها تهیه شده بود، به سرپرستی بانکهای استان ارسال گردید و پس از بازگشت پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات اخذ شده از کارشناسان بانکها پرداخته اند.
بخش هشتم: در نهایت با رفع اشکلات مطرح شده توسط ناظر طرح و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پرسشنامه های کارشناسان بانک ها، کل طرح با رعایت قوانین نگارش و نوشتاری اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، تحویل ناظر طرح گردید.
نتایج استخراج شده از پرسشنامه حاکی از این است که 62 درصد از افرادی که قبل از اخذ تسهیلات خوداشتغالی بیکار بوده اند بطور دائم شاغل شده و 28 درصد نیز بطور موقت شاغل شده اند. (نکته قابل ذکر این است که حدود 28 درصد از پرسش شوندگان قبل از اخذ وام شاغل بوده اند، درحالیکه یکی از شرایط استفاده از تسهیلات خوداشتغالی بیکار بودن فرد متقاضی بوده است و نکته دیگر اینکه بر اساس نتایج پرسشنامه، بیشتر افراد دارای سرمایه اولیه ای بوده و از این تسهیلات برای راه اندازی و ادامه کسب و کار خود کمک گرفته اند که بر این اساس نمی توان نظر قاطع مبنی بر اشتغالزا بودن تسهیلات خوداشتغالی داد).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):