برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: مدیریت امور فرهنگی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: استانداری فارس

خروجی طرح: 

نرم افزار و اطلاعات بانک مذکور در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این طرح به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی دختران و زنان نیازمند حمایت استان فارس انجام شد.
بانک اطلاعاتی مذکور توسط همین مجری و با هدف جمع آوری اطلاعات پراکنده ای که در مورد دختران و زنان مذکور (از لحاظ ویژگیهای اجتماعی ـ اقتصادی آنان، نوع حمایت ها و ...) در نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی مختلف استان وجود دارد، سازماندهی فعالیت های حمایتی، ایجاد امکان استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات موجود، فراهم آوردن مکانیزم مطلوبتر جهت رفع مشکلات معیشتی، درمانی و آموزشی، و کمک در اجرای طرح توانمندسازی و اشتغال دختران و زنان نیازمند در جهت رسیدن به خودکفایی و استقلال مالی ایجاد شد.
عملیات اجرایی ایجاد این بانک اطلاعاتی، شامل پنج مرحله بوده است: 1ـ شناسایی و ارتباط با سازمان های ذیربط، 2ـ طراحی کاربرگه اطلاعاتی، 3ـ طراحی و تهیه نرم افزار، 4ـ جمع آوری اطلاعات، 5 ـ ورود و کنترل اطلاعات.
این بانک اطلاعاتی (کهSQL Server و(Web Based می باشد قابلیت ثبت اطلاعات، ویرایش، جستجو، مدیریت دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های آماری را دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):