برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سرواپیدمیولوژی CMV، توکسوپلاسما، هپاتیت B و C در مراجعان به آزمایشگاه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا در نیمه دوم سال 1383: یک مطالعه Retrospectiveگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: باروری وناباروری

پژوهشگران: 
چمنی تبریز لیلی (همکار طرح)
عسگری سهیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه و چاپ مقاله در کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

بارداری دوران بسیار حساسی است که در آن مادر و جنین هر دو در معرض خطرات ویژه ای هستند. از جمله خطرهایی که مادر و جنین را تهدید می کند و می تواند علاوه بر آسیب به مادر منجر به آسیب های جدی وحتی مرگ جنینی شود، عفونت ها هستند. عفونت با CMV، Toxo، HBV، HCV در بارداری می تواند منجر به مرتالیتی، مربیدیتی و اسکارهای مختلف جنینی و نوزادی می شود. بنابراین بررسی مادران قبل از اقدام به بارداری از نظر این عفونت های اهمیت ویژه ای دارد و از آنجائی که برخی از آنها از طریق تماس جنسی نیز انتقال می یابد، بررسی پدران نیز می تواند مفید واقع شود.
در مطالعه حاضر، پرونده کلیه مراجعان به آزمایشگاه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا در نیمه دوم سال 83 بررسی شد و نتایج آزمایش های سرولوژیک ارگانیسم های فوق همراه با سن و به تفکیک جنس از پرونده ها استخراج گردید و تحت برنامه
Ver:11 SPSS آنالیز شد. بر اساس آنالیز انجام شده %97.9 زنان و 100% مردان از نظر CMV IgG مثبت بودند و بیشترین میزان موارد مثبت در زنان درگروه های سنی 19-14، 44-40 و 49-45 سال دیده شد (100%). %2.7 از زنان از نظر CMV IgM مثبت بودند که بیشتر ایشان در گروه سنی 3935 سال قرار داشتند. %16.8 زنان از نظر Toxo IgG مثبت بودند و بیشترین فراوانی موارد مثبت در زنان در گروه سنی 4945 سال دیده شد (50%). تست Toxo IgM در %2.4 از زنان مثبت شد که بیشترین میزان موارد مثبت زنان در گروه سنی 1914 سال دیده شد (%11.1). %21.1 از زنان و %26.8 از مردان از نظر HBs Ab مثبت بودند و بیشترین میزان موارد مثبت زنان در گروه سنی 44-40 سال مشاهده شد (%46.3) و در مردان گروه سنی زیر 14 سال (50%). میانگین سنی موارد مثبت و منفی در زنان از نظر آماری معنادار بود (P<0.05). %2.4 از زنان و %3.1 مردان از نظر HBs Ag مثبت بودند و بیشترین میزان موارد مثبت زنان در گروه سنی بالای 50 سال مشاهده شد (%20.0) و در مردان نیز در گروه سنی بالای 50 سال (%11.1). میانگین سنی موارد مثبت و منفی در مردان از نظر آماری معنادار بود (P<0.05). %0.4 از مردان تست HCV Ab مثبت داشتند ولی در زنان هیچ مورد مثبتی دیده نشد.
با توجه به نتایج مطالعات مشابه انجام شده در سراسر دنیا، در ایران و در مطالعه ما به نظر می رسد غربالگری زنان داوطلب بارداریاز نظرCMV با توجه به مشاهده موارد CMVAb منفی و CMV IgM مثبت با ارزش است. زیرا وقوع حتی یک مورد CMV مادرزادی می تواند منجر به ایجاد مشکلات عمده در خانواده و تحمیل هزینه های نگهداری و بهداشتی به سیستم بهداشتی کشور شود. ابتلای حاد به توکسوپلاسموز در بارداری قابل پیشگیری، غربالگری و در صورت رویداد قابل درمان است که این خود نشان دهنده اهمیت زیاد غربالگری در ایران خصوصا در زنان داوطلب بارداری است و می توان با درمان به موقع تا حد امکان از انتقال ارگانیسم از مادر به جنین و حتی در صورت انتقال از عوارض بعدی آن تا حد بسیار زیادی پیشگیری نمود.
اهمیت غربالگری زنان باردار از نظر هپاتیت با ذکر این نکته که با اقدامات حفاظتی به موقع در هنگام تولد برای نوزاد متولد از مادر
HBS Ag مثبت می توان خطر انتقال در نوزاد را از 25-30% به 2-5% کاهش داد مشخص می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):