برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه مونوکروماتورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهاجرانی عزالدین (مسئول طرح)
جناب سیدمحسن (همکار طرح)
برادران مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه، مطالعه پارامترهای موثر در مونوکروماتور و بدست آوردن نوعی دانش فنی در ساختن این سیستم بود. در این مرحله طیف مرئی موردنظر بود. سیستم طراحی شده شامل منبع نور، شیار ورودی، عدسی اول موازی ساز، عدسی دوم موازی ساز و تصویرکننده شیار ورودی روی خروجی، توری پراش و شیار خروجی است. نقش شیارها و اثر پارامترهای مختلف در قدرت تفکیک طیفی و ابعاد مطالعه شد.
مونوکروماتور طراحی شده تمام قطعات اصلی و اولیه برای عملکرد سیستم را داراست و بهبود سیستم با بهبود سیستم اپتیکی، اندازه مناسب شیارها و مشخصات توری (تعداد خطر بر واحد طول) مقدور است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this project the aim was studying the effective parameters in a monochromator and obtainingsort of know how for making such system. At this stage visible range of the spectrum was considered. The designed system consist of light source, entrance slit, firs collimating lens, seconds collimating lens and slit imager, diffraction grating and exit slit. The rule of entrance and exit slit and effected different parameters in resolution and the size of the spectrum were studied.
The designed monochromator contain all the principle components and improving impossible by improving optical system, slit size and the grating (granting space).Keyword(s):