برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت کلافهای فشارقوی با روش VPIگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی ساخت و تعمیر ژنراتورها و موتورهای الکتریکی در چند ماهه اخیر، ضرورت کسب توانایی لازم جهت عایق کاری کویلها به روش VPI مشخص می گردد.
با اجرای این پروژه دستیابی به یکی از تکنیکهای مهم صنعتی حاصل می شود و از لحاظ رفع نیازهای صنعتی،‌ جوابگوی نیاز بسیاری از نیروگاهها و صنایع در تعمیر و ساخت موتور و ژنراتورهای فشارقوی خواهد شد. همچنین از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی ارزی زیادی به عمل خواهد آمد.
طراحی و ساخت کویلهای فشارقوی با تکنولوژی
VPI به دلیل اقتصادی و کیفی نسبت به روش RESIN RICH برتری دارد. در این روش کویلهای ساخته شده که قبلا توسط دستگاه فرم دهنده فرم لازم را گرفته اند تحت شرایط و مراحل ذیل عایق بندی می کنند.
* المان یا کویل مورد نظر طی 14 تا 12 ساعت تحت حرارت 100 تا 140 درجه خشک می شود (زمان و درجه حرارت بستگی به ضخامت عایق و ابعاد قطعه دارد). سپس قطعه کار درون تانک خلا با فشار
1mbar و درجه حرارت 45o به مدت یک ساعت قرار می گیرد. رزین گرم با درجه حرارت 45°C به درون تانک خلا تزریق شده و با مدت 30 دقیقه تا یک ساعت در شرایط خلا باقی می ماند. پس از این مرحله از طریق سیستم فشار، فشاری در حدود 3 تا 7 اتمسفر به مدت 3 تا 5 ساعت بر روی رزین اعمال می شود. در مرحله بعدی فشار از روی سیستم برداشته شده و قطعه کار را خارج می نمایید و جهت پخت عایق، قطعه کار عایق شده را درون کوره ای با دمای 150 تا 180 درجه به مدت زمان 5 تا 8 ساعت قرار می دهند.
لازم به ذکر است که درجه حرارت - فشار، خلا و زمان بر حسب نوع رزین و عایق متغیر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In recent years, due to advance technology on repaire of generators and electromotor It is necessary to able VPI Method.
VPI or Vacuum pressure impregnation Method is most reliable insulating Method for winding of electrical Machines and is more economical with respect to RESIN RICH technology.
VPI Method is emploeed at following stages:
1- Prewarm of subject: 100
°C to 140°C at 8 to 12h for drying of subject and better absorption of resin.
2-Vacuum stage: based on characteristics of resin, about 1 mbar to 300mbar at 1h.
3- Resin inlet stage from resin save tank to vacuum tank so subject to be covered by resin.
4- Pressure stage: resin is pressured by neutral gas at 30min.
5- Curring stage: subject is placed and is rotated (is better) in oven about 160°c at 8h (based on resin).Keyword(s):