برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی پساب واحدهای نساجی و روشهای تصفیه آنها



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این گزارش سعی شده است ابتدا توضیحاتی راجع به پسابهای نساجی و روشهای کلی رفع آن ارایه شود و در مرحله بعد پساب نساجی های مختلف بر حسب نوع الیاف (پنبه ای، پشمی، الیاف مصنوعی) مورد بررسی قرار گرفته اند و فرآیند تصفیه آنها شرح داده شده و روش ساده ای برای تعیین عملکرد و میزان رفع آلودگی توسط هر فرآیند ارایه گردیده است که به کمک آن می توان لزوم یا عدم لزوم وجود هر یک از عملیات تصفیه را در فرآیند کلی تعیین کرد.
لازم به تذکر است که این گزارش تنها می تواند به عنوان راهنما برای شروع تحقیق روی هر یک از پساب های نساجی مورد استفاده قرار گیرد و انتخاب و طراحی مناسب ترین فرآیند تصفیه برای هر پساب خاص نساجی نیاز به تحقیقات تکمیلی داشته و تنها پس از مشخص شدن میزان آلودگی، دبی حجمی، ترکیب پساب شرایط محیطی کارخانه و شرایط اقتصادی- اجتماعی منطقه ای که کارخانه در آن واقع شده است، امکان پذیر است.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):