برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا با تکیه به روش مغناطیسیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: پژوهشی متالورژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا Electronic Article Surveillance، سیستمی است که به منظور کاهش میزان سرقت و شناسایی دزدهای مشتری نما در فروشگاهها و کتابخانه ها بکار گرفته می شود. در این سیستم نوعی برچسب بر روی کالاهای مورد نظر نصب می شود و اگر شخصی بخواهد آن کالا را بدون اجازه یا پرداخت پول آن خارج کند، آژیری در منطقه بازرسی (فاصله بین آنتن های فرستنده و گیرنده نصب شده در نزدیکی درب خروجی) بصدا در آمده و مسوولین را از وقوع سرقت مطلع می سازد.
در سیستم حفاظت الکترونیکی کالا، امواج الکترومغناطیسی ارسالی از فرستنده در صورت حضور کالای دارای برچسب فعال در منطقه بین آنتن ها، تغییر شکل یافته و این تغییر توسط گیرنده تشخیص داده شده و سیستم آژیر بکار انداخته می شود. عنصر کلیدی در اینگونه سیستم ها، برچسب های حفاظتی می باشند که تغییرات منحصر به فردی را در امواج الکترومغناطیسی ایجاد می کنند.
از چهار روش متداول در سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا، فناوری الکترومغناطیسی
(EM) و فناوری فرکانس رادیویی (RF) کاربرد وسیعتری دارند. در سیستم حفاظت الکترومغناطیسی کالا، برچسب های حفاظتی شامل دو لایه نوار مغناطیسی موقت و دائم می باشند. نوار مغناطیسی موقت باعث تغییر شکل امواج الکترومغناطیسی و لذا بکار انداختن سیستم آژیر می شود و عمدتا از جنس آلیاژهای پایه کبالت حاوی Fe، Si و B بوده و دارای ابعاد تقریبا 12×1×0.03 میلیمتر می باشد. نوارهای مغناطیسی دائم بصورت قطعه های مجزا و کوچک بر روی نوار مغناطیسی موقت قرار می گیرند. در صورتیکه این نوارهای دائم در حالت مغناطیسی باشند باعث خنثی شدن اثر نوار مغناطیسی موقت و لذا غیر فعال شدن برچسب حفاظتی می شوند.
در این طرح ابتدا ساختار کلی، اصول کار، مشخصات و شاخص های کارآیی سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در ادامه بعد از بررسیهای مطالعاتی بر روی ویژگیها، مشخصات فنی و روش تولید نوارهای مغناطیسی بکار رفته در برچسب های حفاظت مغناطیسی، ترکیب شیمیایی و مشخصات و خواص مغناطیسی تعدادی از برچسب های وارداتی تعیین گردیدند. سپس آزمایشات مقدماتی برای تهیه نوارهای مغناطیسی شامل ذوب و آلیاژسازی، تهیه نوار به روش
Chill Block Melt Spinnign (CBMS) و عملیات حرارتی انجام گردید. و پس از تعیین و مقایسه خواص مغناطیسی نوارهای تولید شده با نوارهای وارداتی، تعدادی از نوارهای تهیه شده در شرایط کاربردی و عملی مورد آزمایش عملکرد قرار گرفتند.
با توجه به کاربرد وسیع سیستم های حفاظت الکترونیکی کالا در کشورهای غربی و گسترش بکارگیری اینگونه سیستم ها در ایران در انتهای گزارش توجیه فنی و اقتصادی اولیه تولید نیمه صنعتی برچسب های سیستم حفاظت الکترومغناطیسی کتابخانه ای ارائه شده است. در همین راستا، مجریان طرح پیشنهاد ادامه پروژه و انجام فازهای تحقیقاتی و نیمه صنعتی تولید برچسب های حفاظت مغناطیسی کتابخانه ای و فروشگاهی را دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):