برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی پیرامون تولید رزینهای تیوکول از منابع داخلی در اشل آزمایشگاهی و نیمه صنعتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

طرح تولید رزینهای تیوکول (انواع A، FA و ST) در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان شاخه مهندسی شیمی از تاریخ 69/1/1 به مرحله اجرا درآمد. این طرح شامل سه مرحله می باشد که هر مرحله پس از اتمام و به تصویب رسیدن در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی به مرحله بعدی وصل خواهد گردید فاز اول این طرح که شامل تجزیه و تحلیل دقیق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این رزینها، روشهای تولید صنعتی این رزینها و روش آزمایشگاهی تولید رزینها، انتخاب بهترین روش صنعتی و برآورد سرانگشتی اقتصادی طرح می باشد تقدیم می گردد.
این گزارش به علت تنوع در مطالب به پنج فصل تقسیم گردیده است که هر بخش در برگیرنده یک بعد خاص از این قضیه می باشد.
فصل اول شامل بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و خصوصیات شیمیایی رزینهای تیوکول و مطالعات عمیق جداول متنوع خصوصیات شیمیایی این رزینها از بدو کشف این مواد تاکنون می باشد این جداول و مطالب از منابع مقالات متنوعی که در بخش منابع و مراجع به آن اشاره شده است انتخاب گردیده اند.
فصل دوم شامل بررسی کمی و کیفی خصوصیات فیزیکی این رزینها و تاثیر عوامل مختلف در خصوصیات فیزیکی رزینهای تیوکول از جمله عوامل محیطی، نوع رزین، نوع ماده افزودنی و... می باشد این فصل نیز شامل مطالب و جداول متنوعی است که مقالات و مجلات مختلف خارجی انتخاب گردیده اند.
در دو فصل اول و دوم این گزارش بررسی و تجزیه و تحلیل دقیقی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، نوع رزینهای تیوکول و تاثیر عوامل مختلف روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این مواد شده است.
در فصل سوم گزارش به بررسی پروسسهای متنوع صنعتی تولید رزینهای تیوکول پرداخته شده است که در این بخش بررسی کمی و تاثیر عوامل مختلف روی یک پروسس واقعی بصورت کمی (اعداد و ارقام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در نهایت بر اساس مطالب این فصل یک پروسس عملی (صنعتی) با ارایه دلایل کافی انتخاب شده و مبنای عمل در فصل بعدی قرار خواهد گرفت.
در بخش چهارم گزارش با توجه به مطالب مندرج در بخشهای قبلی و علی الخصوص بخش سوم یک واحد صنعتی با ظرفیت اسمی هزار تن در سال طراحی و محاسبات اقتصادی سرانگشتی با تقریب
20 تا 25% انجام گرفته است که با توجه به این محاسبات و مقایسه قیمت تمام شده محصول و قیمت آن در بازار جهانی، تولید این محصول مقرون به صرفه خواهد بود البته محاسبات اقتصادی دقیق تر نیاز به اطلاعات دقیقتری خواهد داشت که پس از اتمام مراحل آزمایشگاهی و تولید نیمه صنعتی قابل اجرا خواهد بود.
در فصل پنجم روش آزمایشگاهی تیوکول ارایه شده است.
در نهایت فهرست کتب، مقالات و مراجع متنوعی که در تهیه گزارش دخیل بوده اند آورده شده است و لازم به توضیح است که برای ارجاع به مراجع فوق و یا کسب اطلاعات بیشتری بیش از هشتاد درصد این مراجع در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش مرجع گردآوری شده است. به امید اینکه مراحل بعدی طرح نیز با موفقیت دنبال گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):