برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت مترول صنعتی پارچهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خدادادی محمد (مسئول طرح)
صفری احمد (همکار طرح)
رحیمی مقدم میرجمیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

در این طرح پارچه در حال عبور از روی ریل با دقت سانتیمتر اندازه گیری می شود. با استفاده از سنسورهای الکترونیکی سرعت حرکت پارچه نمونه گیری شده و بصورت الکترونیکی متراژ می گردد، میزان متراژ هر رول پارچه نمایشگر (display) نشان داده می شود. برای نمونه گیری از سرعت پارچه غلطک های خاصی طراحی گردیده است، در این دستگاه با استفاده از یک پرینتر کوچک متراژ هر رول پارچه بر روی کارت چاپ می شود، پس از چاپ سیستم Reset شده و مجددا برای عمل متراژ آماده می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this design the length of the cloth which is crossing the rail is measured with an accuracy of abort centimeter. The electronic sensors measure the speed of the cloth’s movement (and display it in meters). The total length of every roll is shown on the digital display in terms of meters.
Special rollers are designed for the measurement of cloth speed.
In this machine the length of every roll is printed by a small printer.
After printing, the whol system will reset and become ready for recommencoment.Keyword(s):