برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشاهده رفتار شهروندان تهرانی در شب چهارشنبه سوری بیست و هفتم اسفند ماه 1381 مصادف با چهاردهم محرم الحرام 1424گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شیخ ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

عنوان گزارش حاضر (مطالعه رفتار شهروندان تهرانی در شب چهارشنبه سوری، متقارن با شب چهاردهم محرم الحرام 1381) می باشد.
در روز شمار حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع روزهایی وجود دارد که افراد به نشانه جشن یا سوگ در آن روزها مراسمی را برگزار می کنند. در این مراسم جهت بزرگداشت از نمادها، سروده ها، ابزار و ادوات و حرکات فردی و جمعی استفاده می شود. در کشور ایران نیز آتش به نشانه شادی و شعف یا گرمی و حرارت در مراسم مختلف روشن می شود مردم ایران در شب چهارشنبه آخر سال به قصد زدودن ناپاکی ها، کدورتها و مکدرات قلبی و ظاهری (سرخ فامی) و (گل گونی) را از آتش به عاریت گرفته و در عوض (زردی) و ناپاکی و پلیدی را در زبانه های آتش می سوزانند تا در آخر سال با استعانت از خدا و جود خود را بوسیله این عنصر مطهر تطهیر نمایند و سال نو را به نحو احسن آغاز کنند. این آتش افروزی به همراه اشعار، حرکات و رفتارهای ویژه مراسم (چهارشنبه سوری) را تشکیل می دهند. هدف از مطالعه این مراسم، بزرگداشت، مذمت، نادرستی و ناصوابی این سنت نیست بلکه پرسش اساسی این است که اگر این سنت دیرپای با یک واقعه مذهبی که خود دربرگیرنده مراسم متعدد است متقارن شود چگونه برگزار خواهد شد؟ به بیان دیگر رفتار افراد بویژه نوجوانان و جوانان در این تقارن چگونه خواهد بود؟
به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای پرسش مطرح شده، نحوه رفتار افراد در تقارن چهارشنبه سوری و محرم مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول در برگیرنده طرح مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع مورد بررسی و فرآیند تاریخی موضوع است. فصل دوم، مشتمل بر مبانی نظری و پرسشهای اساسی و روش شناسی است و در فصل سوم توصیف و تبیین یافته ها و در فصل آخر نتیجه گیری و ارایه راهکارها مطرح شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):