برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت معرف های کراتینین به دو روش Kinetic ،End pointگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نمونه سازی شده و مجوز تائید کیفیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

کراتینین عبارت از کراتین بدون آب است که به صورت محلول زائد توسط کلیه دفع می گردد. غلظت کراتینین در خون همچون اوره با کاهش فعالیت کلیه افزایش می یابد. با انسداد مجرای ادرار و در نفریت مزمن غلظت کراتینین ممکن است به نسبت بیش از مقدار اوره باشد. در اختلال رشدعضلانی مقدار کراتینین کاهش می یابد. اندازه گیری مقدار کراتینین در خون و ادرار جهت تشخیص بیماری های فوق در آزمایشگاههای تشخیص طبی رایج است. در این طرح دو نوع معرف کراتینین طراحی و ساخته شده است.یکی به روش Kinetic که درمدت کمتر از دو دقیقه کراتینین را می توان توسط آن اندازه گیری نمود، دیگری معرف ساخته شده به روش End Point است که در آن چندین نمونه را در فرصت مناسب (پایان واکنش) می توان اندازه گیری نمود. این معرف طوری طراحی شده است که جواب مثبت کاذب نمی دهد و از دقت خیلی خوبی برخوردار است. ساخت این کیت ها جهت تامین نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):