برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شهرک صنعتی حسن آباد جرقویهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن و زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از بررسی های صحرایی و دفتری در یک جلد گزارش تهیه و تدوین و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

تعیین محل ذخایر آب های زیرزمینی پیچیدگی خاصی دارد. امروزه با روش های مختلف علم ژئوفیزیک می توان در این جهت گام موثری برداشت. بدین ترتیب در محدوده اراضی شهرک صنعتی سپیددشت حسن آباد یکی از روش های ژئوفیزیکی (مقاومت سنجی با آرایش شلومبرگر) که در زمینه بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و مطالعه وضعیت سفره آب زیرزمینی کاربرد زیادتری دارد استفاده شده است.
در این پروژه تعداد 30 گمانه الکتریکی با خط جریان 1000 متر و با عمق نفوذ حداکثر 250 متر مطالعه شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):