برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شاخص های اجتماعی، اقتصادی شهر اهواز و مقایسه آن با مراکز استان های بزرگ کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

شهر اهواز (مرکز استان خوزستان) در حدود یک میلیون نفر یعنی 25 درصد جمعیت کل استان را در خود جای داده و بر اساس اعلام وزارت کشور هفتمین ابرشهر کشور اعلام شده است. باتوجه به اینکه در دهه 60 این شهر در مقاطعی در خط مقدم جبهه جنگ تحمیلی بوده و متحمل خسارات جدی شده است، در این تحقیق وضعیت این شهر بر اساس شاخص های جمعیت، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، محیط زیست، شبکه تاسیسات و تجهیزات شهری، شرایط اقتصادی خانوار، جذب نیروی انسانی متخصص و وضعیت مسکن با دیگر ابرشهرهای کشور بررسی و مقایسه شده است و برای بهبود این شاخص ها راه کارهای عملی پیشنهاد شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):