برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شرکت تعاونی اباذرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج بررسی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

این پروژه برای بررسی ساختار زمین شناسی تحت الارضی و امکان تشکیل سفره آب زیرزمینی در آبرفت های اراضی شرکت تعاونی اباذر به اجرا درآمد. در این طرح جمعا بیست گمانه الکتریکی به طریق مقاومت سنجی سونداژ قائم مورد مطالعه قرار گرفت. در امور دفتری نسبت به تعبیر و تفسیر و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):