برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت مشکلات و مسائل اقتصادی تولید و مصرف داخل و خارج کشمشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
چشمی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف اصلی طرح شناسایی مشکلات اقتصادی تولید، فرآوری و صادرات کشمش ایران می باشد. ایران با اینکه از لحاظ مقدار صادرات کشمش، دومین مرتبه در سطح جهان را دارد ولی ارزش کشمش ایران نسبت به رقبای صادراتی مانند ترکیه و آمریکا بسیار پایین تر است. در این طرح بررسی شده است که کارگزاران مربوط به تولید و صادرات کشمش ایران چه نقشی در پایین آوردن کیفیت کشمش ایران دارند و دولت چگونه می تواند این معضل را حل کند.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
-1 وضعیت تولید انگور و تولید و صادرات کشمش ایران تحلیل شده است.
-2
جایگاه تولید انگور و تولید و صادرات کشمش ایران در سطح جهان بررسی شده است.
-3
مشکلات کشاورزان، کارخانه داران، تجار داخلی و صادرکنندگان در تولید انگور و کشمش و رفتار آنان در فرآیند تولید با استفاده از اسناد مکتوب و مطالعات میدانی تحلیل شد.
-4
با تاکید بر نقش دولت در تولید و صادرات کشمش و زنجیره کارگزاران کشمش، راهکارهایی برای دولت و نهادهای جمعی تولید و صادرات کشمش ارائه شد.

با اینکه دولت در تولید و صادرات کشمش، نقش های فراوانی دارد ولی این نقش های دولت نتوانسته است به بهبود کشمش ایران کمک کند و با سیاست هایی مانند خرید تضمینی کشمش به کیفیت آن آسیب زده است. از طریق یک نهاد جمعی متشکل از کشاورزان، کارخانه داران و صادر کنندگان می توان به نحو شایسته تری، سیاست های خاص بازار کشمش در داخل و خارج را سازماندهی کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):