برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توصیف و بررسی اتباع خارجی و اثرات اجتماعی و فرهنگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
گروسی سعیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1379

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

کثرت تعداد مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور و به خصوص استان کرمان، مشکلات فراوان فرهنگی و اجتماعی را برای استان به وجود آورده است که ازجهات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
تعدد ملیت و پراکندگی آنها در استان، نوع اختلاط با اقوام مختلف، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، اثر آنها بر قیمت اجناس و ارزاق عمومی، اثرات بهداشتی و زیست محیطی، چگونگی پوشش و آرایش، اثرات اجتماعی و فرهنگی آنها، اثرات آنها بر سیستم حمل و نقل درون و بین شهری، اعمال خلاف اجتماعی، اعمال خلاف شرع، مشکلات مربوط به سکونت، ازدواج و غیره که تمامی آنها به گونه ای از عدم برنامه ریزی صحیح درمورد اتباع خارجی و به خصوص مهاجرین سرچشمه می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):