برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه مقایسه ای روش های اندازه گیری کراتینین در مایعات بیولوژیکگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

طراحی کیت اندازه گیری کراتینین به روش End Point و Kinetic در آزمایشگاههای تشخیص طبی مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است این کیت بعد از تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل عرضه خواهد بود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

اندازه گیری مقدار کراتینین در خون و ادرار جهت تشخیص برخی اختلالات و بیماری ها نظیر کاهش فعالیت کلیه، انسداد مجرای ادرار، نفریت مزمن و … در آزمایشگاه های تشخیص طبی رایج است. در این طرح دو روش End Point و کینتیک موردمطالعه قرارگرفته و دو نوع کیت جهت اندازه گیری کراتینین طراحی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):