برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اصلاح، تکمیل و راه اندازی آکواریوم 18-15 مترمکعبی در فرهنگ سرای خاوران...گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
طباطبایی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: شرکت جهاد تحقیقات مجد

خروجی طرح: 

آکواریوم ها در اختیار فرهنگسرای خاوران قرار گرفت و مورد بازدید عموم است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح 7 عدد آکواریم 20 مترمکعبی با اکوسیستم های متفاوت برای نگهداری آبزیان در آب های شور و لب شور، شیرین طراحی و احداث گردیدند. طراحی سیستم هوادهی، تصفیه فیزیکی و شیمیایی برای این آکواریوم ها انجام و سپس اجرا گردیدند. طراحی و تزئین داخلی آکواریوم ها، انتخاب جنس مناسب جهت کنترل خوردگی، سیستم های کنترل دما، جلوگیری از نشت و نفوذ آب، روش های مناسب تزریق اکسیژن، انتخاب میزان مورد نیاز هوادهی از جمله موارد انجام پذیرفته در طرح بود.
آکواریوم ها سه ماه به صورت آزمایشی با انتخاب انواع ماهی ها و نگهداری آن ها تست شدند. در این سه ماه از لحاظ کلینیکی نیز ماهیان کنترل گردیدند.
تخصص های طراحی و تزئین، فنی و مهندسی عمران، دامپزشکی، شیلات در طرح استفاده شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):