برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد تترااستیل اتیلن دی آمین مورد مصرف در پودرهای شوینده کم کف- ویژگی و روش های آزمونگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
حسن زاده معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

خروجی طرح: 

استاندارد فوق تدوین گردید و در کمیته ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تصویب شد. هم اکنون جزء یکی از استانداردهای با ارزش این موسسه ثبت و منتشر گردیده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تترااستیل اتیلن دی آمین (TAED) به عنوان فعال کننده پربورات ها و پرکربنات ها در پودرهای شوینده مصرف می شود. لکه برداری از سطح پارچه با پربورات ها و پرکربنات ها در شرایط دمایی بالای 60 درجه سیلسیوس امکان پذیر می شود، در حالی که این عمل با افزودن TAED به پودر رختشویی، در دمای پایین تر یعنی حدود 40 درجه سیلسیوس، با آزادسازی آنیون پراستیل صورت می گیرد.
صنایع شوینده از این ماده شیمیایی برای تولید پودرهای رختشویی به میزان 0.1 تا 0.2 درصد استفاده می کند که با توجه به حجم بالای تولید پودرهای شوینده در ایران میزان مصرف آن بالاست. در ایران هیچ گونه مرجع و استانداری برای «ویژگی و روش های آزمون» آن وجود نداشت. تدوین استاندارد آن از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به جهاد دانشگاهی پیشنهاد و در نهایت در گروه پژوهشی فرآیند اجرا گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):