برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی تولید 2- مرکاپتواتانولگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
مهاجری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: شرکت صدر شیمی وابسته به صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

2- مرکاپتواتانول یکی از مواد اولیه سم کوبوکبین از سموم پرمصرف کشاورزی در ایران است که واحد آن در دست احداث است. این ماده همچنین در سنتز بسیاری از مواد شیمیایی دارویی، لاستیک های سنتزی، ترکیبات فلوتاسیون و پلاستی سایزرها مصرف می شود.
طرح مطالعاتی ذکر شده شامل معرفی TME، روش های اندازه گیری و شناسایی و روش های مختلف تولید است. در این طرح روش های مربوطه بررسی و بهترین آن ها برای فاز آزمایشگاهی گزارش شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):