برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت گیرنده های نوری زیرو گرافی با زیر لایه پلیمری (جلد اول)گروه تخصصی:  ------------------

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

با بررسی فرایندهای زیروگرافی، مواد نوررسانای مورد استفاده در گیرنده های نوری IPC و OPC، پلیمرهای نوررسانا، روش های معمول در کشورهای دیگر و تکنولوژی مورد استفاده آنها و آنالیز چند نمونه گیرنده نوری صفحه ای و استوانه ای، متناسب با امکانات و مواد تهیه شده، چند روش برای ساخت گیرنده نوری با زیرلایه پلیمری انتخاب گردید. در فاز عملی طرح نیز ابتدا سخت افزارها و زیرسیستم های تهیه شده در اجرای طرح 11-226 متناسب با نیازهای طرح حاضر آماده گردید و در نهایت عملیات لایه گذاری Al و Al2O3 و Se بر روی زیر لایه های پلیمری در شرایط مختلف آزمایشگاهی انجام و چند نوع گیرنده نوری با زیر لایه پلیمری ساخته شد. پس از اندازه گیری های الکتروستاتیکی چگونگی استفاده از این ماده جدید زیروگرافی در دستگاه های زیراکس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this project a new way for constructing of a photoreceptor with polymeric substrate was proposed by studying Xerographic processes, photoconductive materials which used in OPC and IPC photoreceptors, the method of making drum and plate photoreceptors.
For making this photoreceptor, firstly the design and construction of subsystems by using of conclusion of (226-11) project were done, and then Al, Al2O3 and Se were coated on polymeric substrate. By using various polymers as substrate, different types of photoreceptors were made.
Finally the electrostatic measurements were done on these photoreceptors and using of these new photoreceptors in Xerox machines was considered.Keyword(s):