برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی راهبردهای توسعه اقتصادی جنوب شرقی آسیا: با تاکید بر بحران پولی و مالی 1997گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هر چند کانون بحران جنوب شرقی آسیا کشورهای کره جنوبی، تایلند، مالزی و اندونزی بودند، اما اثر منفی آن بر تمام مناطق جهان تاثیر گذاشت. خارج شدن کشورهای منطقه از بحران به عواملی چون حمایت اقتصاد ژاپن و عدم کاهش نرخ ارز در چین، به علاوه بهبود اوضاع اقتصاد جهان بستگی دارد. بررسیهای به عمل آمده کارشناسان صندوق و بانک جهانی نشان می دهد که آثار بحران در این کشورها تا اوایل هزاره سوم به طور کامل رفع نخواهد شد.
جابه جایی سرمایه های جهانی که متاثر از اوضاع اقتصادی کشورهای منطقه بحرانی شرق آسیا بود، اقتصاد روسیه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد و آن را به رکودی عمیق کشانید.
تاثیر بحران بر اقتصادهای دیگر بسته به کالاهای صادراتی و وارداتی آنها و همین طور حجم سرمایه های جهانی فعال در آنها متفاوت بوده و خواهد بود.
بحران بر اقتصاد ایران از کانال کاهش تقاضا برای نفت تاثیر می گذارد که در حدود 35 درصد از بازار نفت ایران را کشورهای مذکور به علاوه ژاپن و چین تشکیل می دهند. در مورد کالاهای دیگر، بازارهای مذکور سهم بالایی ندارند و بنابراین از آن طریق بر اقتصاد کشور تاثیر گذار نیستند. اما، بحران زمینه بهتری برای انعقاد پروتکل های همکاری میان ایران و کشورهای مذکور فراهم کرده است. در شرایط حاضر، می توان با قدرت چانه زنی بالا در پروتکل های همکاری اقتصادی شرکت جست.کلیدواژگان:

 
 
Title:

A study on Vulnerabilities of the Development Strategies in Eaf Asian Countries: With Special Emphasis on the Financial and Monetary Crisis, 1997Abstract:

The purpose of this study is, indeed, to review the experience of economic development in south East Asian countries. The paper is comprised at three sections and eight chapters. In section I, "East Asian Miracle", the economic performances of these countries are studied and compared with other countries. In this section attempts have also been made to provide an answer to a frequently asked question of: what have been the reasons behind the high rate of economic growth in these countries. In the second chapter of this section the experience has been analysed in the light of different theoretical approaches. In this section reference has also been made to pessimistic approach of krugmam. Section II, "The Freezed Miracle", is devetod to consideration of crisis dimensions and the reactions of the academicians and politicians. The chapters three to six of this section deal with the explanations of the Neoclassic, Developmental and New Dependency approaches.
In section III the impacts of the crisis on the world economy and Iran are considered (chapter 7), and the final chapter of this section is devoted to conclusions and concluding remarks.Keyword(s):