برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین فرمولاسیون نوشیدنی سویا و انتخاب بهترین نوع بسته بندی آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیرماه 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

کمبود مواد مغذی پروتئینی و روند کنونی رشد جمعیت کشور، نیاز غذایی جامعه را به پروتئین افزایش داده است. و متخصصین براین عقیده اند که محصولات پروتئینی دانه سویا علاوه بر تنوع دادن به محصولات پروتئینی در همه الگوهای مصرف می تواند تا حدی باعث جوابگویی به این نیاز پروتئینی روبه رشد باشد.
یکی از محصولات دیگر پروتئینی سویا نوشیدنی سویا است که با توجه به ماهیت و تنوع فرمولاسیون آن می تواند جایگاه وسیعی را در مصرف عام مردم پیدا کند. این تحقیق نیز با هدف بررسی میزان پذیرش و به خصوص حداقل شرایط نگهداری آن جهت توصیه های ممکن تولید انبوه در سه مرحله به اجرا درآمد.
در مجموع نتایج طرح نشان داد که نوشیدنی سویا در هر دو نوع فرموله و تخمیری می توانند میانگین نمره و درصد پذیرش قابل توجهی را به خود اختصاص دهند علاوه بر این نتایج، مشخص کرد که می توان نمونه های فرموله پاستوریزه را در ظروف شیشه های را برای بیش از 20 روز و دویی پک را تا حد یک ماه در ظروف دویی پک در
5oC نگهداری نمود در حالیکه نمونه های تخمیری پاستوریزه شده به دلیل داشتن pH پایین، قابلیت نگهداری حداقل یک ماه را در ظروف دویی پک و شیشه در هر دو درجه حرارت 5oC و 25oC را دارند.
شایان ذکر است که در صورت جلوگیری از آلودگیهای ثانویه و بسته بندی در شرایط اسپتیک می توان چنین محصولاتی (به خصوص نوع تخمیری) را تا بیش از یک ماه سالم نگهداری کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):