برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه خنثی کننده های عوامل شیمیاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در طی این تحقیق، غالب صنایع معتبر علمی شیمی از قبیل Chem.Absb و... مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و پس از سفارش و تهیه اصل منابع، تجربه کشورهای خارجی در مورد روش های رفع آلودگی عوامل شیمیایی مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در خاتمه روشهای مشخصی برای در رفع آلودگی عوامل شیمیایی ذیل:
- عوامل ضد اعصاب، سومان، سارین و تابون
- عوامل خونی سیانوژن کلرید و هیدروژن سیانید
- عوامل تاول زا موستارد ازته و گوگردی
ارایه گردیده است.
این نوشتار شامل چهارفصل است، فصل اول به طبقه بندی و چگونگی عمل عوامل شیمیایی در بدن انسان، فصل دوم به انواع روش های رفع آلودگی، فصل سوم که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به رفع آلودگی در میدان نبرد و بخش دوم به رفع آلودگی در مناطق مسکونی (شهری) و بالاخره فصل چهارم به ارایه فرمول لاسیونهای مختلف جهت رفع آلودگی انواع عوامل شیمیایی پرداخته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):