برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت و بررسی تولید انبوه ذره بین: مرحله سوم: فاز اجزایی شامل ساخت ابزارهای لازم، عناصر اپتیکی، قطعات فلزی، تست اجزا، مونتاژ و تست مجموعه های ساخته شدهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
عجمی عاطفه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بحث اندازه گیری و کنترل کیفیت یک ذره بین، شبیه هر سیستم اپتیکی، یکی از مراحل مهم و اساسی در ساخت، خصوصا تولید انبوه می باشد. البته بدیهی است که با توجه به سادگی نسبی سیستم مزبور، مباحث مربوطه هم در مقایسه با دیگر سیستم های اپتیکی کمتر خواهد بود.
برای طرح مسایل مربوط به اندازه گیری ذره بین به یک تقسیم بندی کلی مبادرت می نماییم:
الف- تستهای اولیه (در مرحله طراحی)
ب- تستهای مرحله ساخت
هر یک از این دو نوع تست را می توان به نوبه خود به دو قسمت کمی و کیفی تقسیم نمود. البته قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته لازمست که روش فوق بیشتر به منظور تفهیم راحت تر مطلب صورت گرفته و یک تقسیم بندی دقیق و جزمی نمی باشد و همانطوریکه مشاهده خواهد شد در مواردی این مرزها از بین می روند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this report, first we have defined magnifier and by expressing the effective parameters, we have shown different types of it. Then a few types have been designed with magnification 5x, 10x, 20x, and among them, three types selected. Besides, the methods of measuring the magnifier quant it les have been pointed out, second, the methods of manufacturing the magnifier and its results in mass production will be illustrated along with precise drafting of all its parts, finally, the results of measuring the related quantifies mentioned in first part of this report, specified.
Hope this project can support the design and manufacturing of the magnifiers and in the broader sense eyepieces, effectively.Keyword(s):