برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نظری لامپ های جیوه ای و ساخت لامپ گیسلر جیوه ایگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
توکلی محمدحسین (مسئول طرح)
اعرابی احمدرضا (همکار طرح)
رادپی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در دهه های اخیر به دلیل پیشرفت و توسعه طیف شناسی و همچنین بسط و توسعه لیزرهای گازی و نیمه رسانا پژوهش در زمینه لامپ های تخلیه الکتریکی گازی به وپژه لامپ های جیوه ای از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در حال حاضر انواع متفاوتی از لامپ های جیوه ای با اندازه و شکل به توان و فشارهای گوناگون تولید می گردد. در این طرح به بررسی نظری لامپ های جیوه ای در حالت کلی و به طور خاص به ساخت لامپ گیسلر جیوه ای پرداخته شده است پس از انتخاب قطعه شیشه ای مناسب آنرا با فلز تنگستن مطابق با فرآیندهای ذکرشده در طرح جوش شیشه به فلز با کد 8160 جوش می دهیم. پس از تهیه بدنه لامپ در کارگاه شیشه گری و قرار دادن مقدار معینی جیوه در لامپ ساخته شده آنرا به سیستم خلا متصل نمود، تا فشار معینی داخل لامپ را خلا می کنیم. پس از جدا شدن لامپ طیف آن مجددا مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر پس از 24 ساعت طیف حاصل از لامپ تغییر نکرده باشد لامپ فاقد هر گونه عیب و نقص بوده و آماده بهره برداری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Theoretical Study of Mercury Lamps and Fabrication of Gaessler Mercury LampAbstract:

In recent decades, because of the advances and development of spectrometry sciences, and also extension and development of gaseous and semiconductor laser, research in the field of gaseous electrically lamps, specially mercury lamps has found a great importance. At the present, different kinds of mercury lamps in different sizes, forms, powers and pressures are manufactured. In this project, attention has been given to the theoretical study of mercury lamps in general, and to the Gasesler mercury lamps in particular. After selecting a suitable glass piece, it is welded to tungsten metal, according to the processes mentioned in the "welding of glass to metal project code 8160". When the lamp body was prepared in glass blowing workshop, and a definite amount of mercury was entered into the lamp, it is connected to a vacuum system and the inside pressure of the lamp is decreased to a certain amount. Then the lamp is disconnected from the vacuum system, and its spectra are tested. If, after 24 hours, the lamp spectra did not change, it has no fault of deficiency, and is ready for use.Keyword(s):