برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه محاسبات هیدرودینامیک و بررسی سیر کشتی در دریا «برنامه پیکان»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طراحی مدرن انواع کشتی اعم از بازرگانی یا جنگی هم اکنون به مرحله ای رسیده است که دیگر روش 1.20 برای محاسبه دیاگرام برش و ممان طولی کشتی و نیز پیش بینی عملکرد کشتی در آب آرام کافی بنظر نمی رسد. این موضوع خصوصا در زمینه طراحی کشتی های بزرگ مانند سوپرتانکرها و یا کشتی های جنگی با سرعت زیاد (نیروی دریایی) بوضوح نمایان است. شناخت رفتار کشتی در یک «آبراه»برای یک طرح مناسب اقتصادی که شامل مشخصات عملیاتی دلخاوه ایمنی کشتی تواما باشد، ضروری است. دلیل اساسی که در گذشته نسبت به این مهم بی توجهی شده صرفا عدم توانایی در زمینه تئوریهای کاربردی بوده است که بعنوان ابزاری در دست طراح برای پیشگویی رفتار کشتی به شمار می رود. از روشهای تجربی به لحاظ هزینه زیاد و در دسترس نبودن بندرت استفاده می شود. از این روست که این برنامه کامپیوتری برای پیش بینی عملکرد کشتی در دریا تهیه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):