برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آجرهای عایقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: متالوژی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

انتقال حرارت انتقال انرژی حرارتی است از نقطه ای به نقطه دیگر که به علت اختلاف درجه حرارت صورت می گیرد. طبق اصل بقا انرژی مقدار حرارتی که از قسمت گرم خارج می گردد معادل مقدار حرارتیست که به قسمت سرد وارد می شود.
قوانین مربوط به انتقال حرارت در رشته های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی در محاسبات هدف اینست که در شرایط اقتصادی مناسب انرژی حرارتی منتقل شده در واحد سطح حداکثر باشد. در موردی دیگر ممکنست منظور کاستن انتقال انرژی حرارتی بوده که در این حالت از عایق های حرارتی استفاده خواهد شد اغلب در مورد سرامیک مساله عایق بودن مطرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):