برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پتروگرافی و زمین شناسی مقدماتی افیولیت - ملانژهای بافت - کرمانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
آروین محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

افیولیت - ملانژهای بافت که در طی این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند در شمال شهر بافت در 150 کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع است. بررسی دقیق آنها این امر را واقع ساخت که علی رغم بهم ریختگی یک سکانس افیولیتی بصورت کامل در منطقه وجود دارد. قسمت اعظم منطقه از سرپانتین ها رزبورگیت های تکتونایزد تشکیل شده است. توده دنیتی به ابعاد تقریبی 1×1 متر تنها در یک مورد مشاهده گردید. گابرو بصورت تازه، دگرش یافته، توده ای، پگماتیتی و دایکی در قسمتهای شمالی و جنوبی منطقه دیده میشود. پلاژیوگرانیت با تماس تیز با توده های گابرویی در غرب مسیر جاده بافت - آسیا جفت دیده می شود. دایکهای دلریتی در سرتاسر منطقه دیده میشوند که با توجه به خصوصیات صحرایی آنها به سه دسته تقسیم میگردند. 1- بصورت صد درصد تشکیل شده از دایک: در این دسته علی رغم دگرش و تکتونیسم هنوز آثار لبه سردشده در بعضی از قسمتها قابل مشاهده است. 2- دایکهای جوانتر با روند کلی شرقی - غربی که در داخل توده های الترابازیک دیده میشوند. 3- دایکها دلریتی با روند شمال - جنوب با ساختار تفریق دگرگونی. سنگهای ولکانیکی منطقه بازالتها میباشند که بصورت جریانی و گدازهای بالشی وجود دارند. بافتهای امیگدالوییدال، ویسکولار، وریولیتیک در آنها دیده میشود. تنها در یک مورد پیلوی بازالتیک - آندزیتی در منطقه تیتوییه قابل مشاهده است. دیگر سنگهای ولکانیکی موجود در منطقه عبارتند از: کراتوفیر، توف های سبز رنگ، ریوداسیت، ریولیت، دیوریت و گرانودیوریت.
سنگهای رسوبی در منطقه عموما آهکهای Campanian تا Maestrichtion هستند که بصورت تکتونیکی بر روی سنگهای آذرین قرار گرفته اند. رادیولارین، چرت و شیل آهکی صورتی رنگ بصورت رسوبی همراه با سنگهای بازالتی دیده میشوند توفیت، ماسه سنگی آهکی، سیلتستون (با برش مدادی)، ماسه سنگ و مارن در زمینه افیولیت و ملانژ دیده میشوند.
سنگهای دگرگونی عمدتا متعلق به درجه پایین رخساره شیست سبز رنگ میباشند. آمفیبولیت حاصل از دگرگونی سنگهای بازیک نیز در منطقه دیده میشود. از جمله آثار مینرالیزیشین در منطقه میتوان از کروم و مس نام برد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):