برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی کامپیوتری الکتروموتورهای اونیورسالگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)
شقاقی حسین (همکار طرح)
عطارزاده سعید (همکار طرح)
ده آفرین ابوالفضل (همکار طرح)
رحمانی علی (همکار طرح)
شهیر شاهد (همکار طرح)
شفقتی محمدعلی (همکار طرح)
محمدابراهیمی حمیدرضا (همکار طرح)
بیات محمدباقر (همکار طرح)
سرمست سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در طراحی و نظارت بر ساخت موتورهای «آسنکرون» مورد استفاده قرار گرفته است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

طراحی الکتروموتورهای اونیورسال توسط کامپیوتر با قدرت خروجی کسری از یک اسب. تهیه یک نرم افزار کامپیوتری محاوره ای که قادر باشد اطلاعات طراحی و محدودیت ها و سلیقه طراحی را توسط کی برد از طراح دریافت کند و در نهایت اطلاعات زیر را چاپ کند.
1- اطلاعات طراحی بدنه اصلی الکتروموتور شامل: تعداد قطب، تعداد شیار، قطر و طول آرمیچر
2- اطلاعات طراحی سیم بندی آرمیچر و ابعاد شیار
3- اطلاعات طراحی کلکتور و جاروبک ها
4- اطلاعات طراحی ابعاد قطب ها و سیم بندی میدان
5- اطلاعات مربوط به محاسبات تلفات و راندمان
6- اطلاعات مربوط به محاسبات افزایش درجه حرارت
7- اطلاعات مربوط به محاسبات مکانیکی شفت شامل:
فاصله جرمها و موقعیت یاتاقان ها،‌ ماکزیمم انحراف،‌ نوع یاتاقان ها، سرعت بحرانی (مد پایه)، قطر شفت
8- تجزیه و تحلیل طراحی بهینهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The computer Aided Design For a horsepower and Fractional horsepower Universal motors.
Obtaining is an interactive package that receives the Design DATA and Limitations, then it calculates the problem and outputs the Following information on the monitor or printer.
1- Design information of the main body for the electromotor containing:
The pole number, the slot number, the length the diameter of armature.
2- Design information on the armature winding and dimensions of slot.
3- Design information on the commutator and brushes.
4- Design information on the dimensions of pole and field winding.
5- Information of calculation on losses and efficiency.
6- Information of calculation on the temperature rise.
7- Information of calculation of masses and location of breangs, containing:
The distance of masses and location of breangs, The maximum deviation, the type of breangs, The critical speed (First mode), The diameter of shaft.
8- Analysis of the Optimization design.Keyword(s):