برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تخلیص و تغلیظ فسفریک اسید سبزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
مفتاح سکینه (مسئول طرح)
ملکی ملکه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل امکان طراحی واحد نیمه صنعتی اسید فسفریک خالص فراهم شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه، پیداکردن و تدوین روش و یا روشهایی برای تهیه فسفریک اسید با درجه خلوص بالا و بالاخص مورد مصرف در صنایع غذایی می باشد. از بین روشهای موجود برای خالص سازی اسید، روش استخراج اسید از ناخالصیها با مکانیزم پروتونه شدن حلال با اسید و تشکیل کمپلکس اسید و حلال مناسب تشخیص داده شد. مناسبترین حلالها برای این منظور، حلالهای 8-4 کربنه مانند الکلها، کتونها، اترها و ... می باشد.
برای خالص سازی فسفریک اسید، اعمال متوالی شامل صاف کردن، خنثی سازی با قلیا، استخراج با حلال، جذب رنگ با کربن فعال و تغلیظ صورت می گیرد. اسید خالص بدست آمده 85 درصد می باشد. همچنین از ترکیباتی چون
S-2, Ba+2, Si برای حذف ناخالصیهایی مانند Pb, SO4-2, F- و ... نیز استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The aim of this project is finding a method for preparation of food grade phosphoric acid that is used in food products such as nonalcoholic drinks.
Among the existing methods for purification, the appropriate method is solvent extraction of impurities by solvent mechanism protonation via an acid that produces a complex in a suitable solvent and identification solvent.
The best solvent for this purpose are the solvent including 4 to 8 carbon, such as Alchohols, Ketons, Ethers, … .
In order to purification of phosphoric acid, following operations such as filtration, naturalite, solvent extraction, carbon active absorption and concentration should be executed.
Final product consists of 85%. Pure phosphoric acid. Also, ions like Ba+2, S-2, Si are used for eliminating impurities like F-, SO4-2, Pb.Keyword(s):