نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی باورهای بانوان در خصوص رفتارهای بهداشتی ایشان در مورد سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کاویانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

با توجه به این که مشکل عمده ساکنین این مناطق در زمینه سلامتی، مشکلات عفونی بوده است لذا اغلب افراد بر این باور بودند که رفتار بهداشتی صحیح در این خصوص با رعایت بهداشت فردی حاصل می گردد. از طرفی اطلاعات ایشان نسبت به نقش هورمونها در سرطان پستان ناقص بوده و به نظر می رسد شرکت کنندگان باورهای نادرستی در خصوص سیکل های ماهیانه، ماهیت خونریزی قاعدگی و نقش آن در سلامت زنان دارند.
بسیاری از آنان سلامت زن را برای سرویس دهی به همسر و فرزندان ضروری می دانستند. اگر چه از نظر برخی دیگر «سلامت زن» بعنوان یک اصل مستقل ذکر شده بود.
با وجود آنکه بسیاری از زنان با روشهای غربالگری آشنا بودند، ولی بطور کلی اظهارات آنها بیانگر یک نقص کلی در باور این افراد در ارتباط با روشهای پیشگیری بود. طبق تصور آنان سرویس های مراقبت های بهداشتی وسیله ای برای ارزیابی بیماری هستند.
در خصوص باورهای مذهبی و تاثیر آن در رفتارهای بهداشتی به نظر می رسد این اعتقادات هیچگونه منع خاصی در انجام رفتار صحیح بهداشتی ایجاد نکرده است. اغلب آنان برای مراجعه به پزشک مرد، منع خاصی نداشته و شوهران آنان نیز در این خصوص مخالفت نمی کردند.
تعداد زیادی از زنان بیان می کردند که نقش سرنوشت و قضا و قدر، اجتناب ناپذیر است. لذا این باور عمومی وجود داشت که انجام برخی از رسوم مذهبی و رفتن به مکان های مقدس می تواند روی دوره بیماری و نتیجه آن تاثیر بگذارد.
در خصوص باورهای فرهنگی موجود در جامعه برخی اعتقاد داشتند که «بیماری»، نتیجه اعمال گناه فرد است در حالی که اغلب افراد این مساله را قابل قبول نمی دانستند.
تقریبا توسط تمام بانوان شرکت کننده در مطالعه بطور وضوح اهمیت نقش خانواده بیان شده بود. آنان اعضای خانواده و بویژه همسر را در اغلب مواقع مشوق اصلی می دانستند.
با توجه به پارامترهای مورد اشاره در این مطالعه کیفی، طراحی و انجام یک مطالعه کمی که پرسشنامه آن از نتایج این مطالعه طراحی و تدوین شده باشد و در سطح کشوری انجام شود، می تواند به بررسی دقیق تر این موضوع بپردازد.

 
 
Title:

Iranian women's beliefs toward breast cancer: a qualitative interview studyAbstract:

According to some studies that show Iranian breast cancer patients are relatively younger than their western counterparts and mostly have advanced diseases, it seems that several underfined factors can influence women's health behavior and result in low participation rate in prevention and treatment programs. Hence, understanding women's current belifs may help by uncovering misunderstanding, conceptual gaps, and areas of concern.
This study had two stages and designed to investigate a group of middle class women's beliefs about breast cancer and health related behaviors. The first stage consisted of individual's exporatory interviews with medical field specialists, sociologists and religious professionals as well as some authorities in public health administrations. In the second stage 50 rural women between age 19 and 52 participated in the focus group discussions according their education and employment status. Interviews were guided on the basis of an open-ended semi-structured questionnaire designed regarding the results of the first stage. Almost all women believed that breast cancer is a progressive disease and it has benign and malignant forms. In the latter unless treated early, grows, spreads and eventually kills. Most of them did not have clear conception about the causes of breast cancer but they expressed that genetic, infection, personal hygiene, anxiety and stress can play role in breast cancer formation. Majority of these women knew common breast cancer symptoms, however, pain was given greater prominence in this respect. Although many of the women were familiar with screening procedures, many statements reflect a general lack of belief in preventive services, rather, health care is considered as a service for disease. The majority of the women stated that fate has dramatic and inevitable role but it can be changed if patient makes effort to be cured. Furthermore, it is believed that some religious customs and attending holy places have influence on disease course and its outcome. The importance of family responsibility was clearly said by almost all women. The family members especially husbands in most situations have persuasive roles. Because of modesty and embarrassment, almost all women prefer to be visited by same sex doctors and religious beliefs do not have that much effects expected in this society. This study shows the need to evaluate culture and religious factors attributed to breast cancer related health behavior with a qualitative questionnaire in a population of all Iranian ethnic communities.Keyword(s):